Đặc quyền của VIP

27-07-2023

Các Chiến Binh thân mến,

Tracy xin được chia sẻ cùng Chiến Binh về đặc quyền dành cho VIP trong Đấu Trường ATOM. Những đặc quyền này sẽ giúp các Chiến Binh dễ dàng hơn trong hành trình khám phá và chinh phục của mình. Và dưới đây là thông tin chi tiết:

Cấp VIP Mốc Kim Cương VNĐ Quà VIP hàng ngày  Quà VIP nhận ngay
0     Túi Ngọc Cấp 1 x1  
Vé May Mắn x1  
Túi Vàng x5  
1 100 22,000 Túi Ngọc Cấp 1 x2 Hộp Năng Lượng Cấp 2 x1
Vé May Mắn x1 Thẻ Triệu Hồi x1
Rương Vàng Cấp 1 x5  
2 300 69,000 Túi Ngọc Cấp 1 x3 Ngọc Tím x100
Vé May Mắn x1 Thẻ Triệu Hồi Hệ x2
Rương Vàng Cấp 1 x10  
3 600 138,000 Túi Ngọc Cấp 1 x4 Rương Vàng Cấp 3 x10
Vé May Mắn x1 Rương EXP Chiến Binh Cấp 3 x10
Rương Vàng Cấp 1 x15 Rương Giày Chiến Sử Thi x1
4 1,200 276,000 Túi Ngọc Cấp 1 x6 Ngọc Tím x200
Vé May Mắn  x2 Thẻ Triệu Hồi x10
Rương Vàng Cấp 1 x20  
5 3,000 749,000 Túi Ngọc Cấp 1 x8 Lõi Năng Lượng Cam x5
Vé May Mắn x3 Thẻ Làm Mới x5
Rương Vàng Cấp 1 x25 Mảnh Nguyên Tố Cam x120
6 6,000 1,498,000 Túi Ngọc Cấp 1  x10 Vé May Mắn
Vé May Mắn x4 Thẻ Cải Tiến Trang Bị Cấp 1
Rương Vàng Cấp 1 x30  
7 9,000 2,247,000 Túi Ngọc Cấp 1 x12 Thẻ Triệu Hồi Hệ x10
Vé May Mắn x5 Thẻ Triệu Hồi x20
Rương Vàng Cấp 2 x20 Túi Ngọc Cấp 5 x2
8 24,000 4,442,000 Túi Ngọc Cấp 1 x15 Hộp Y Sĩ Huyền Thoại x1
Vé May Mắn x6 Linh Kiện Đột Phá x20
Rương Vàng Cấp 2 x25 Rương Vàng Cấp 3 x20
9 45,000 8,925,000 Túi Ngọc Cấp 1 x20 Thẻ Triệu Hồi x50
Vé May Mắn x7 Rương Tùy Chọn Tướng Cam x2
Rương Vàng Cấp 2 x30  
10 60,000 13,194,000 Túi Ngọc Cấp 5 x1 Súng Xạ Thủ Thần Thoại x1
Vé May Mắn x8 Giáp Xạ Thủ Thần Thoại x1
Rương Vàng Cấp 2 x35 Găng Tay Xạ Thủ Thần Thoại x1
  Giày Xạ Thủ Thần Thoại x1
11 90,000 19,791,000 Túi Ngọc Cấp 5  x2 Ngọc Công Cấp 12 x1
Vé May Mắn x9 Ngọc Phép Cấp 12 x1
Rương Vàng Cấp 2 x40 Ngọc Tím x2000
12 120,000 26,388,000 Túi Ngọc Cấp 5 x3 Thẻ Triệu Hồi Hệ x70
Vé May Mắn  x10 Chip Lai Tạo Cấp 1 x1
Rương Vàng Cấp 2 x50  
13 150,000 32,985,000 Túi Ngọc Cấp 5 x4 Ngọc Tím x3000
Vé May Mắn x12 Thẻ Triệu Hồi Hệ x80
Rương Vàng Cấp 3 x15 Rương Chọn Vũ Khí Huyền Thoại x1
Mảnh Nguyên Tố Cam x20  
14 300,000 65,970,000 Túi Ngọc Cấp 5 x5 Ngọc Tím x4000
Vé May Mắn x14 Thẻ Triệu Hồi Hệ x100
Rương Vàng Cấp 3 x20 Mảnh Nguyên Tố Đỏ x150
Mảnh Nguyên Tố Cam  
15 450,000 98,955,000 Túi Ngọc Cấp 5 x6 Ngọc Tím x5000
Vé May Mắn x16 Mảnh Nguyên Tố Đỏ x150
Rương Vàng Cấp 3 x25 Rương Chọn Chip Lai Tạo x1
Mảnh Nguyên Tố Cam x40  
16 700,000 153,930,000 Túi Ngọc Cấp 10 x1 Ngọc Tím x10000
Vé May Mắn x18 Mảnh Nguyên Tố Đỏ x150
Rương Vàng Cấp 3 x30 Rương Vũ Khí Tối Thượng x1
Mảnh Nguyên Tố Đỏ  x10  
17 1,000,000 219,900,000 Túi Ngọc Cấp 10  x2 Ngọc Tím x20000
Vé May Mắn x20 Mảnh Nguyên Tố Đỏ x300
Rương Vàng Cấp 3 x35 Rương Chọn Chiến Binh Đỏ x1
Mảnh Nguyên Tố Đỏ x15  
18 2,000,000 439,800,000 Túi Ngọc Cấp 10 x3 Ngọc Tím x40000
Vé May Mắn x25 Mảnh Nguyên Tố Đỏ x600
Rương Vàng Cấp 3 x40 Rương Chọn Vũ Khí Tối Thượng x1
Mảnh Nguyên Tố Đỏ x20  

 

Tracy chúc Chiến Binh có những giây phút vui vẻ thư giãn, thoải mái trên hành trình chinh phục Đấu Trường ATOM <3

Tracy kính bút !